Sociale en Emotionele CompetentieOntwikkeling (SECO)

1-Zorgroute Sociale en Emotionele CompetentieOntwikkeling (SECO)

Het webbased trainingsprogramma “1-Zorgroute SECO” is in 2012- 2013 ontwikkeld door een projectgroep van het Landelijk Expertisecentrum voor Onderwijs en Zorg (LEOZ). Deze projectgroep bestaat uit vertegen­woordigers van de 3 samenwerkende partners die de Master SEN Opleidingen Speciale Onderwijszorg in Nederland verzorgen: Fontys OSO, HU/Seminarium voor Orthopedagogiek en Windesheim  OSO.

In de jaren 2009-2011 heeft een eerdere versie van dit trainingsprogramma op de server van de Open Universiteit / Ruud de Moor Centrum gedraaid onder de naam “1-zorgroute sociaal-emotionele ontwikkeling” (SEO). Destijds was dat programma door de drie bovengenoemde partners ontwikkeld met enkele vertegenwoordigers van het Ruud de Moorcentrum. LEOZ heeft de rechten van dat programma overgenomen, het programma doorontwikkeld en beheert nu dit het trainingsprogramma onder de naam “1-Zorgroute SECO”.

 

Leden LEOZ-projectgroep 1-Zorgroute:

 

Drs. Erik van Meersbergen van Fontys OSO Tilburg (projectleider 2012-2013)
Peter van den Bosch MA van Windesheim OSO Zwolle
Drs. Anita Emans van Fontys/OSO Tilburg/Windesheim OSO Zwolle
Dr. Jos Louwe van HU/Seminarium voor Orthopedagogiek Utrecht
Drs. Peter de Vries van HU/Seminarium voor Orthopedagogiek Utrecht
Drs. Bertine de Vroedt van Fontys OSO Tilburg

 

Coördinatie deelproject LEOZ-I!I

Drs. Hans de Deckere van HU/Seminarium voor OrthopedagogiekUtrecht

 

Overige medewerkers die op onderdelen een bijdrage hebben geleverd:  

 

Gertjan Boog van Theo Thijssen PABO Utrecht
Drs. John Jeninga van het Ruud de Moorcentrum/OU/Fontys OSO Tilburg
Drs. Petra Leeuwestein-Verbeek van het Ruud de Moorcentrum/OU
Drs. Chris Peeters van het Ruud de Moorcentrum/OU
Fadi Jebri & Tom Diederen van VideoLab OU Nederland
Charissa Roozenboom M.Sc. van Windesheim PABO Zwolle

 

Medewerkers bouw programma SECO:  

Ing. Derek van der Geld van E-density
Ing. Björn Hamels van Fontys OSO Tilburg
Ing. Jacques de Roij van E-density

 

Filmopnamen:

Peter van den Bosch MA van Windesheim OSO Zwolle Drs. John Jeninga van Fontys OSO Tilburg

 

Redactie Mediatheek:

 

Dr. Jos Louwe van HU/Seminarium voor Orthopedagogiek Utrecht

Ombouw SEO naar SECO:

 

 

Dr. Jos Louwe van HU/Seminarium voor Orthopedagogiek Utrecht

Drs. Erik van Meersbergen van Fontys OSO Tilburg

Ing. Jacques de Roij van Fontys OSO Tilburg


Rechten beeldmaterialen:

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Eigenwijsjes:

In dit programma wordt bij de individuele gesprekken met leerlingen door de groepsleerkracht gebruik maakt vande "Eigenwijsjes"-coachingskaartjes van uitgeverij Dubbelzes (www.dubbelzes.nl). Van deze organisatie is toestemming verkregen om enkele illustratieve beelden daarvan in ons trainingsprogramma op te nemen.

Fiep Westendorp antipestkaarten:

Voor het gebruik van deze kaarten met Jip & Janneke-illustraties in de video-opname met de klasseregels is toestemming verleend door de Foundation Fiep Westendorp.
In dit verband wordt er met nadruk op gewezen dat het zelf maken van lesmateriaal met illustraties of werk van kunstenaars, zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende, in strijd is met het auteursrecht.

Medewerkers van de Carolusschool te Soesterberg, de leerlingen en hun ouders:

 

Directeur: Anneke Koning

Groepsleerkracht: Josta Froon

 

 

Onze speciale dank gaat uit naar de leerlingen van groep 4 van de Carolusschool (2008-2009) en hun ouders, de interne begeleider, leraar van groep4 Josta Froon. Zonder hun bereidheid tot medewerking en hun openheid waren wij niet in de gelegenheid geweest om zoveel mooie opnamen te maken.