Colofon

1 Kind-1 Zorg-1 Plan (EKEZEP)

Het web-based simulatieprogramma 1 Kind-1 Zorg-1 Plan is in de jaren 2010-2012 ontwikkeld door een projectgroep van het Landelijk Expertisecentrum voor Onderwijs en Zorg (LEOZ). Deze projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 samenwerkende partners die de Master SEN Opleidingen Speciale Onderwijszorg in Nederland verzorgen. In het eerste projectjaar 2010 hebben daarnaast enkele vertegenwoordigers van het Ruud de Moorcentrum/Open Universiteit Nederland een bijdrage geleverd. LEOZ beheert het simulatieprogramma.

Leden projectgroep EKEZEP:

 Projectleider 2011-2012 Drs. Erik van Meersbergen van Fontys OSO Tilburg
 Projectleider 2010 Drs. Petra Leeuwestein-Verbeek van het Ruud de Moorcentrum/OU
 Inhoudelijk coördinator:

Drs. Erik van Meersbergen van Fontys OSO Tilburg
Peter van den Bosch MA van Windesheim OSO Zwolle
Drs. John Jeninga van het Ruud de Moorcentrum/Fontys OSO
Dr. Jos Louwe van HU/Seminarium voor Orthopedagogiek Utrecht
Drs. Bertine de Vroedt van Fontys OSO Tilburg 

Coördinatie deelproject LEOZ-II

                                        

Drs. Peter de Vries van HU/Seminarium voor Orthopedagogiek Utrecht

 

Medewerkers die op onderdelen een bijdrage hebben geleverd:  

                                         Gertjan Boog van Theo Thijssen PABO Utrecht
Drs. Anita Emans van Fontys OSO Tilburg
Drs. Chris Peeters van het Ruud de Moorcentrum/OU           
Charissa Roozenboom M.Sc. van Windesheim PABO Zwolle            

Medewerkers bouw simulatieprogramma EKEZEP:  

                                            

Ing. Derek van der Geld van E-density
Ing. Björn Hamels van Fontys OSO Tilburg
Ing. Jacques de Roij van E-density                       
 

Filmopnamen:                      Peter van den Bosch MA van Windesheim OSO Zwolle 
Drs. Bertine de Vroedt van Fontys OSO Tilburg
Redactie Mediatheek:         Dr. Jos Louwe van HU/Seminarium voor Orthopedagogiek Utrecht 


Medewerkers van sbo De Rotonde te Gorinchem:

                                            Directeur: Cindy de Rek
Intern Begeleider: Gerda van Kuilenburg
Ambulant Begeleider; Marjan Tamse
Leraar groep 3 José Osterhaus


Speciale dank
gaat uit naar leerling “Migail” (2010-2011) en zijn ouders, zijn leraar van groep 3 José van Osterhaus en naar de collega’s van De Rotonde. Zonder hun bereidheid en openheid waren wij niet in de gelegenheid geweest om zoveel mooie opnamen te maken.